MCC Association

Mr K.M. Mammen

Chairman

Prof Dr Chitra Andrew

Dr Paul P. Appasamy

Mr S. Theodore Baskaran

Rev C.A. Benjamin

Rev Dr Mani Chacko

Rev Sam P. Chelladurai

Dr Shanthi Davidar

Dr S. Alfred Devaprasad

Mr Manoj Varghese George

Mr Ajit Isaac

Mrs Sheila Jayaprakash

Mr R.A. Israel Jebasingh

Dr R. David Koilpillai

Prof Dr S. Sundar Manoharan

Rt Rev Dr K. Reuben Mark

Mr I.M. Daniel Muthuswamy

Mr Jeyasingh Peter

Mr M.M. Philip

Dr Mrs Vimala E. Punithakumar

Dr Mrs A. Mercy Pushpalatha

Most Revd A. Dharmaraj Rasalam

Mr C. Fernandas Rathina Raja

Dr King Samuel Ravi

Mr Jayanth Rhenius

Mr Maurice Ryan

Dr Ravi T. Santosham

Mrs P.C. Selvarani

Mr N. Bharat Singh

Rt Revd Dr J. George Stephen

Prof Dr Vimal Sukumar

Mr P.C.R. Suresh

Dr P. Wilson

Principal & Secretary

Mr Cyrus Kallupurackal

Bursar & Treasurer

Dr G.J. Manohar

Headmaster, MCC Hr. Sec. School

(Surnames in alphabetical order)